Bilişim Suçları Nelerdir
  • Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girme (TCK 243),
  • Bilişim Sistemlerinin İşleyişini Engelleme Ya Da Bozma/Verileri Değiştirme Ya Da Yok Etme (TCK 244),
  • Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanımı (TCK245),
  • Haberleşmenin gizliliğinin ihlâli (TCK 132),
  • Kişilerin Rızası Olmaksızın Konuşmalarının Dinlenmesi-Kayda Alınması-İfşası (TCK 133),
  • Özel Hayata Ait Görüntü Ya Da Seslerin Kişinin Rızası Olmaksızın İfşası (TCK 134),
  • Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (TCK 135),
  • Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi Ve Rıza Dışı İfşası (TCK 136),
  • Hırsızlık Suçunun Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle İcrası (TCK142-2/e),
  • Dolandırıcılık Suçunun Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle İcrası (TCK 158-1/f),