Ülkemizde Bilişim Suçları Hakkındaki Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi
2008 5809 sayılı ve 10 Kasım 2008 tarihli, Elektronik Haberleşme Kanunu ile kurumun adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak değiştirilmiştir.
2007 Ülkemizde bilişim suçları ile yapılan mücadelede yaşanan yoğunluk, bilişim alanında hizmet veren birçok firma ve kurumun genel merkezlerinin veya temsilciliklerinin İstanbul’da bulunması nedeni ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bilişim Suçları Büro Amirliği’nin kapatılması ve BİLİŞİM SUÇLARI ve SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN kurulması İçişleri Bakanlığı’nın 25.04.2007 tarihli olanı ile uygun görülmüştür.
2005 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren TCK’nın kapsamında, bilişim sistemlerine karşı işlenen suçlar da gerekçeleriyle birlikte yer almaktadır.
2004 26.9.2004’te kabul edilen 5237 numaralı kanun ile ülkemizdeki bilişim suçları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
2002 Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde İnternet ve Bilişim Suçları Şube Müdürlüğ kurulmuştur [6].
1999 Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü oluşturulması için çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

 

Bilişim Suçları ve Türk Ceza Kanunu
  Suç Tipi TCK’daki Yeri
Geleneksel Suçların Teknolojik Bir Biçimde (Bilgisayar vs ile) İşlenmesi Dolandırıcılık (bilgisayar yoluyla) TCK 503-507 : Dolandırıcılık ve İflas
Sahtecilik (bilgisayar yoluyla) TCK 316-368 : Sahtecilik Suçları
Kanunla korunmuş yazılımların izinsiz kullanımı 5846’nolu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK)
Yasadışı yayınlar
  • TCK 125-200 : Devletin Şahsiyetine karşı cürümler
  • TCK 480-490 : Hakaret ve Sövme Cürümleri
  • TCK 426-427 : Halkın ar ve haya duygularını inciten veya cinsi arzuları tahrik eden ve istismar eder nitelikte genel ahlaka aykır ve diğer anlatım araç ve gereçleri
Teknolojik Gelişimler Sonucunda Ortaya Çıkan Yeni Suçlar Yetkisiz Erişim ve Dinleme TCK 525 a,b,c ve d “Bilişim Alanında Suçlar Babı”
Bilgisayar Sabotajı